استفاده از خط کش در پایین عکسها به شما کمک میکند تا تجسم بهتری از پراکندگی و اندازه دانه ها در صفحه کورین داشته باشید.

دریافت فایل کاتالوگ رنگهای تکسانیت و جمستون