کورین اکریلیک یا پلی استر ؟

مقایسه خواص فیزیکی و شیمیایی انواع سنگ کورین

کورین اکریلیک یا پلی استر ؟
سنگهای کورین را می توان در سه گروه دسته بندی کرد:
۱۰۰ درصد اکریلیک، اکریلیک اصلاح شده و ۱۰۰ درصد پلی استر.

پیشگری از ترک در صفحات کورین

ترک در صفحه کورین

به عنوان یک اصل کلی همه انواع صفحات سنگ مصنوعی کورین و کوارتز باید به نحوی نصب شوند که هیچگونه تنش، کشیدگی و یا فشار به آنها وارد نشود (موارد رایج فشار یا کشدیگی از جانب دیوارهای طرفین، زیرسازی و یا کابینت می باشد).

کورین چیست؟

سمپل رنگهای کورین دانه شیشه ای تکسانیت

کوریَن نام تجاری (برند) یکی از محصولات سنگ مصنوعی یکپارچه تولید شده در شرکت دوپون (Dupont) میباشد.
سنگهای یکپارچه از ترکیب پلیمرها، مواد پرکننده و رنگدانه ساخته میشوند.