آخرین اخبار تکسانیت

تا 15% تخفیف به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر.
تا 20% تخفیف برای خرید تکه صفحه، صفحات تکی، صفحات درجه دو و سه موجود در انبارهای تکسانیت.

تکه صفحه: تکه‌های بین 70 تا 250 سانتی‌متر از کدهای مختلف مناسب برای اجرای روشویی، کنسول، میز کوچک و …
صفحات تکی: تک صفحه باقیمانده از بچ های تولید مختلف مناسب برای اجرای پروژه های کوچک و یا پروژه هایی که احتیاج به درز کردن صفحات نباشد (چون بچ تولید صفحات تکی از یک طرح با یکدیگر متفاوت است، توصیه می‌گردد با هم درز نشوند).
صفحات درجه دو: صفحات مورد تایید از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی اما دارای یک یا چند ایراد ظاهری که با کمی حوصله قابل استفاده هستند.
صفحات درجه سه: صفحاتی که کیفیت آن‌ها از درجه دو پایین‌تر است اما هنوز هم قابل استفاده در برخی از پروژه ها هستند.

لیست قیمت محصولات

آخرین بروز رسانی 00/02/05

نحوه دریافت آدرس اینترنتی لیست قیمت

آدرس اینترنتی لیست قیمت محصولات در دسترس عموم قرار ندارد و با تغییر قیمت، تغییر میکند.
با ارسال عدد  1  به یکی شماره های زیر یک پیامک حاوی آدرس اینترنتی لیست قیمت محصولات برای شما ارسال میشود.
شماره تلفن ثابت دفتر تکسانیت:
02146129203
شماره همراه بخش فروش تکسانیت:
09012248109
پس از دریافت آدرس اینترنتی لیست قیمت میتوانید در صورت نیاز باز هم به همین آدرس مراجعه و قیمتها را دریافت نمایید.
درصورت تغییر قیمتها با مراجعه به آدرس اینترنتی فعلی طی پیامی از تغییرات قیمتها آگاه میشوید و میتوانید برای دریافت آدرس لیست قیمت جدید عدد 1 را مجدداً به یکی از شماره های فوق ارسال نمایید.