اخبار و مقالات

ترک در صفحه کورین

پیشگری از ترک در صفحات کورین

به عنوان یک اصل کلی همه انواع صفحات سنگ مصنوعی کورین و کوارتز باید به نحوی نصب شوند که هیچگونه تنش، کشیدگی و یا فشار به آنها وارد نشود (موارد رایج فشار یا کشدیگی از جانب دیوارهای طرفین، زیرسازی و یا کابینت می باشد).

بیشتر بخوانید »
سمپل رنگهای کورین دانه شیشه ای تکسانیت

کورین چیست؟

کوریَن نام تجاری (برند) یکی از محصولات سنگ مصنوعی یکپارچه تولید شده در شرکت دوپون (Dupont) میباشد.
سنگهای یکپارچه از ترکیب پلیمرها، مواد پرکننده و رنگدانه ساخته میشوند.

بیشتر بخوانید »